Bassbariton

Diskografie

Sergey Rachmaninov / Aleko

Conductor: Vladimir Fedosseyev

Tchaikovsky Symphony Orchestra of Mosckow Radio
Vladimir Fedosseyev